vilkår

 

 • Lejeperiode minimum 6 mdr.
 • Opsigelsesfrist 6 mdr. gensidigt
 • Leje betales halvårligt forud
 • Alle lejemål er inkl. brandslukningsmateriel og vedligeholdelse af disse
 • Forbrug af evt. varme, vand og el tilkommer
 • Depositum: 6 måneders leje (3 mdr. for kontor)
 • Adgang til container for brandbart affald kan tilkøbes
 • Adgang til container for pap og papir er gratis
 • Der er monteret automatiske bomanlæg ved indkørsler til ejendommen – lejer får udleveret trådløse fjernbetjeninger og koder til disse. Udgifter til drift af disse anlæg, afholdes af udlejer
 • Skatter og afgifter er inkluderet i lejen
 • Vedligeholdelse af udenomsarealer afholdes af udlejer
 • Der er installeret LED-udendørslys med sensorer – drift afholdes af udlejer
 • Forsikring af bygninger er inkluderet i lejen, dog skal forsikring af løsøre og inventar afholdes af lejer
 • Hvis der tilkommer krav fra myndigheder, i forhold til det der skal opbevares i lokalerne, afholdes disse af lejer i lejeperioden
 • Lejemålet skal afleveres i samme stand, som ved overtagelsen – rengjort og skader påført af lejer, udbedret
 • Ledige lejemål står klar til omgående overtagelse